Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3872 - N0531A13CZTX - Chemie - spec. toxikologie a analýza škodlivin (Navazující magisterský program N051A130003) (Prezenční)
počet: 12
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 5
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Obor nemá písemné části zkoušky.

2.7.2020 - 20:08:09 Úvodní stránka