Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3876 - 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N0688A140001) (Prezenční)
počet: 58
zúčastnili se: 52
splnili podmínky přijetí: 51
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 51
přijatí celkem: 51

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: EKN - Ekonomie
počet zúčastněných: 52 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 19 
směrodatná odchylka: 9,16520396976878 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
8 12 14 15 16 18 20 22 25 30 30

zkouška: INF - Informatika
počet zúčastněných: 52 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 60 
průměrný výsledek: 27 
směrodatná odchylka: 19,5861903972002 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
7 11 15 17 18 22 24 29 40 60 60

zkouška: MNG - Management
počet zúčastněných: 52 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 22 
směrodatná odchylka: 9,06337365690096 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
14 16 18 20 20 22 24 24 26 30 30

6.7.2020 - 1:42:56 Úvodní stránka