Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3881 - 7501T - Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami (Navazující magisterský program N0112A300001) (Kombinovaná)
počet: 59
zúčastnili se: 52
splnili podmínky přijetí: 52
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 32
přijatí celkem: 33

Obor nemá písemné části zkoušky.

2.7.2020 - 21:06:25 Úvodní stránka