Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3882 - 7501T - Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami (Navazující magisterský program N0112A300001) (Prezenční)
počet: 31
zúčastnili se: 27
splnili podmínky přijetí: 27
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 24
přijatí celkem: 24

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:21:51 Úvodní stránka