Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 391 - 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 14
zúčastnili se: 12
splnili podmínky přijetí: 12
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 18:33:14 Úvodní stránka