Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 391 - 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 7
zúčastnili se: 6
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Obor nemá písemné části zkoušky.

4.6.2020 - 0:19:51 Úvodní stránka