Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 391 - 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 18
zúčastnili se: 15
splnili podmínky přijetí: 15
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 15
přijatí celkem: 15

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:37:35 Úvodní stránka