Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 391 - 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 14
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 10
přijatí celkem: 10

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 17:01:51 Úvodní stránka