Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 391 - 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 20
zúčastnili se: 16
splnili podmínky přijetí: 16
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 1:35:10 Úvodní stránka