Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2020 - Detail oboru

obor: 3914 - 7507R075 - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A300054) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 1
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HNP - Hra na nástroj (písemná)
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 18 
nejlepší dosažený výsledek: 17 
průměrný výsledek: 17 
směrodatná odchylka: 24,0416305603426 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.8.2021 - 9:34:39 Úvodní stránka