Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 393 - 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIC - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 140 
průměrný výsledek: 118 
směrodatná odchylka: 71,1511170339945 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:01:13 Úvodní stránka