Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 395 - 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 23
zúčastnili se: 18
splnili podmínky přijetí: 13
nesplnili podmínky přijetí: 5
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 110 
průměrný výsledek: 103 
směrodatná odchylka: 9,42809041582064 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 119 
průměrný výsledek: 106 
směrodatná odchylka: 61,8869937870632 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 100 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova
počet zúčastněných: 11 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 94 
směrodatná odchylka: 53,976453495918 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 16:57:19 Úvodní stránka