Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2020 - Detail oboru

obor: 3951 - EAM001 - Ekonomika a management (Bakalářský program B0413A050021) (Prezenční)
počet: 229
zúčastnili se: 146
splnili podmínky přijetí: 146
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 70
přijatí celkem: 72

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: AJ - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 146 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 31 
směrodatná odchylka: 25,6385714458029 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
8 18 21 25 28 31 33 36 40 46 50

zkouška: CBT - Celkové body za testy
počet zúčastněných: 145 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 75 
průměrný výsledek: 42 
směrodatná odchylka: 34,6149925843939 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
7 25 31 34 36 40 45 49 52 60 75

zkouška: CPB - Celkový počet bodů
počet zúčastněných: 145 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 97 
průměrný výsledek: 58 
směrodatná odchylka: 47,197789735645 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
18 36 43 48 53 57 62 67 71 79 97

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 145 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 20 
průměrný výsledek: 10 
směrodatná odchylka: 8,92586248440112 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
1 4 6 7 8 10 11 12 14 16 20

zkouška: MAX - Matematika - přepočtené body
počet zúčastněných: 145 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 25 
směrodatná odchylka: 22,3146562110028 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
2 10 15 17 20 25 27 30 35 40 50

3.8.2021 - 9:46:02 Úvodní stránka