Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 397 - 7504R015 - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 64
zúčastnili se: 56
splnili podmínky přijetí: 49
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 43
přijatí celkem: 44

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 121 
průměrný výsledek: 92 
směrodatná odchylka: 24,2171885697375 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CJP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 105 
průměrný výsledek: 85 
směrodatná odchylka: 15,195028426722 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 140 
průměrný výsledek: 115 
směrodatná odchylka: 59,4243216200236 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 33 
průměrný výsledek: 25 
směrodatná odchylka: 5,4365021434334 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 169 
průměrný výsledek: 127 
směrodatná odchylka: 54,9403332975464 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 88 
směrodatná odchylka: 40,3611014307551 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova
počet zúčastněných: 14 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 90 
směrodatná odchylka: 31,7521146928275 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:37:35 Úvodní stránka