Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 398 - 7504R015 - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 7
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 5
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 131 
směrodatná odchylka: 91,1504251224315 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:38:53 Úvodní stránka