Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 398 - 7504R015 - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 11
zúčastnili se: 10
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 65 
průměrný výsledek: 12 
směrodatná odchylka: 25,3352521203165 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:55:48 Úvodní stránka