Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2020 - Detail oboru

obor: 3983 - 7504T306 - Český jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) (Prezenční)
počet: 32
zúčastnili se: 25
splnili podmínky přijetí: 24
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 24
přijatí celkem: 24

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 3HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.8.2021 - 9:58:47 Úvodní stránka