Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2020 - Detail oboru

obor: 3987 - 7504T258 - Hra na nástroj a sólový zpěv (Navazující magisterský program N0114A300053) (Prezenční)
počet: 2
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 3HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 119 
průměrný výsledek: 105 
směrodatná odchylka: 13,5 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.8.2021 - 10:29:21 Úvodní stránka