Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2020 - Detail oboru

obor: 4008 - 7310R230 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090084) (Prezenční)
počet: 17
zúčastnili se: 15
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 11
přijatí celkem: 11

Obor nemá písemné části zkoušky.

3.8.2021 - 8:51:40 Úvodní stránka