Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2020 - Detail oboru

obor: 4011 - 7310R - Cizí jazyky pro cestovní ruch - společný základ (Bakalářský program B0231A09xxxx) (Prezenční)
počet: 146
zúčastnili se: 124
splnili podmínky přijetí: 80
nesplnili podmínky přijetí: 44
přijatí rovnou: 50
přijatí celkem: 55

Obor nemá písemné části zkoušky.

3.8.2021 - 9:50:29 Úvodní stránka