Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 404 - 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) (Prezenční)
počet: 26
zúčastnili se: 23
splnili podmínky přijetí: 20
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 17
přijatí celkem: 17

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 23 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 74 
průměrný výsledek: 49 
směrodatná odchylka: 23,222127079862 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

30.3.2020 - 21:14:08 Úvodní stránka