Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 404 - 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) (Prezenční)
počet: 21
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 5
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 19 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 75 
průměrný výsledek: 49 
směrodatná odchylka: 20,2475061290408 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 1:53:09 Úvodní stránka