Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 404 - 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) (Prezenční)
počet: 7
zúčastnili se: 6
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 40 
nejlepší dosažený výsledek: 29 
průměrný výsledek: 19 
směrodatná odchylka: 8,59995253902425 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:34:50 Úvodní stránka