Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 407 - 7105R071 - Prezentace a ochrana kulturního dědictví (Bakalářský program B7105) (Prezenční)
počet: 50
zúčastnili se: 40
splnili podmínky přijetí: 34
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 27
přijatí celkem: 27

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 40 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 83 
průměrný výsledek: 52 
směrodatná odchylka: 29,7863748213844 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:26:53 Úvodní stránka