Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 407 - 7105R071 - Prezentace a ochrana kulturního dědictví (Bakalářský program B7105) (Prezenční)
počet: 45
zúčastnili se: 39
splnili podmínky přijetí: 36
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 32
přijatí celkem: 32

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 39 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 84 
průměrný výsledek: 60 
směrodatná odchylka: 27,3098450228189 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:19:30 Úvodní stránka