Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 407 - 7105R071 - Prezentace a ochrana kulturního dědictví (Bakalářský program B7105) (Prezenční)
počet: 37
zúčastnili se: 30
splnili podmínky přijetí: 29
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 22
přijatí celkem: 22

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 37 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 85 
průměrný výsledek: 48 
směrodatná odchylka: 25,7497367138525 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 1:28:07 Úvodní stránka