Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 408 - 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) (Prezenční)
počet: 123
zúčastnili se: 83
splnili podmínky přijetí: 77
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 65
přijatí celkem: 66

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 83 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 84 
průměrný výsledek: 60 
směrodatná odchylka: 43,5359929327338 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
27 44 50 53 57 61 65 67 70 75 84

1.6.2020 - 19:20:29 Úvodní stránka