Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 408 - 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) (Prezenční)
počet: 114
zúčastnili se: 88
splnili podmínky přijetí: 85
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 74
přijatí celkem: 74

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 88 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 80 
průměrný výsledek: 58 
směrodatná odchylka: 33,9830309188572 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
36 43 48 53 56 58 61 65 70 75 80

12.7.2020 - 18:52:19 Úvodní stránka