Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 408 - 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) (Prezenční)
počet: 73
zúčastnili se: 56
splnili podmínky přijetí: 50
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 37
přijatí celkem: 37

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 73 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 80 
průměrný výsledek: 42 
směrodatná odchylka: 25,1305840826128 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
0 0 0 37 47 49 54 58 60 68 80

6.7.2020 - 2:33:46 Úvodní stránka