Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2020 - Detail oboru

obor: 408 - 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) (Prezenční)
počet: 99
zúčastnili se: 99
splnili podmínky přijetí: 99
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 99
přijatí celkem: 99

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 99 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 90 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

3.8.2021 - 10:43:36 Úvodní stránka