Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 416 - 6703R004 - Sociologie obecná a empirická (Bakalářský program B6703) (Prezenční)
počet: 97
zúčastnili se: 83
splnili podmínky přijetí: 63
nesplnili podmínky přijetí: 20
přijatí rovnou: 46
přijatí celkem: 48

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 83 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 83 
průměrný výsledek: 50 
směrodatná odchylka: 25,0351778602453 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
21 32 37 42 45 48 56 60 62 69 83

1.6.2020 - 17:32:38 Úvodní stránka