Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 416 - 6703R004 - Sociologie obecná a empirická (Bakalářský program B6703) (Prezenční)
počet: 76
zúčastnili se: 63
splnili podmínky přijetí: 59
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 57
přijatí celkem: 57

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 63 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 81 
průměrný výsledek: 57 
směrodatná odchylka: 28,7673768567113 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
24 41 46 51 55 59 62 66 67 71 81

1.6.2020 - 18:21:42 Úvodní stránka