Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 416 - 6703R013 - Sociologie obecná a empirická (Bakalářský program B6703) (Prezenční)
počet: 84
zúčastnili se: 70
splnili podmínky přijetí: 66
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 52
přijatí celkem: 52

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 70 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 83 
průměrný výsledek: 54 
směrodatná odchylka: 27,3226750415945 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
29 41 43 48 51 53 58 61 65 71 83

6.7.2020 - 1:43:33 Úvodní stránka