Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 426 - 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 12
zúčastnili se: 12
splnili podmínky přijetí: 8
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 7
přijatí celkem: 7

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 12 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 129 
průměrný výsledek: 102 
směrodatná odchylka: 17,4896794964599 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CJP - Český jazyk
počet zúčastněných: 12 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 126 
průměrný výsledek: 93 
směrodatná odchylka: 20,0520156925266 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:38:19 Úvodní stránka