Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 426 - 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 17
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 12
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 7
přijatí celkem: 8

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIC - Biologie
počet zúčastněných: 16 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 174 
směrodatná odchylka: 59,9322534200075 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CJP - Český jazyk
počet zúčastněných: 14 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 147 
průměrný výsledek: 124 
směrodatná odchylka: 59,9643264838748 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:53:35 Úvodní stránka