Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 431 - 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 5
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 106 
směrodatná odchylka: 68,2052279887693 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:30:32 Úvodní stránka