Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 433 - 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 109 
průměrný výsledek: 96 
směrodatná odchylka: 58,220207584525 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 135 
průměrný výsledek: 115 
směrodatná odchylka: 70,8872343937891 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:03:17 Úvodní stránka