Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 433 - 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 6
zúčastnili se: 6
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIC - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 129 
směrodatná odchylka: 43,099368389288 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 160 
průměrný výsledek: 120 
směrodatná odchylka: 26,4575131106459 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 20:27:44 Úvodní stránka