Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 435 - 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 0
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 110 
průměrný výsledek: 103 
směrodatná odchylka: 9,42809041582064 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 18:49:06 Úvodní stránka