Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 435 - 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 2
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 102 
směrodatná odchylka: 17,5 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:27:18 Úvodní stránka