Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 436 - 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) (Prezenční)
počet: 157
zúčastnili se: 126
splnili podmínky přijetí: 80
nesplnili podmínky přijetí: 46
přijatí rovnou: 30
přijatí celkem: 32

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CJP - Český jazyk
počet zúčastněných: 39 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 136 
průměrný výsledek: 103 
směrodatná odchylka: 40,6674225586901 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných: 128 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 177 
průměrný výsledek: 121 
směrodatná odchylka: 64,2055993768518 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
55 85 100 105 115 120 125 135 150 160 177

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: 24 
průměrný výsledek: 24 
směrodatná odchylka: 24 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných: 47 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 190 
průměrný výsledek: 128 
směrodatná odchylka: 76,5440433550473 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 91 
směrodatná odchylka: 7,37111479583199 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných: 29 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 108 
průměrný výsledek: 89 
směrodatná odchylka: 35,9500552513394 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:18:28 Úvodní stránka