Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 438 - 7105V001 - Archeologie (Doktorský program P7109) (Prezenční)
počet: 6
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Obor nemá písemné části zkoušky.

4.6.2020 - 0:05:40 Úvodní stránka