Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 438 - 7105V001 - Archeologie (Doktorský program P7109) (Prezenční)
počet: 2
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 0
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 1:12:33 Úvodní stránka