Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 447 - 6701V027 - Latinskoamerická studia (Doktorský program P6701) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:30:24 Úvodní stránka