Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 471 - 7507R075 - Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) (Prezenční)
počet: 9
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 5
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 33 
směrodatná odchylka: 30,1431252527007 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:34:07 Úvodní stránka