Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 471 - 7507R075 - Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) (Prezenční)
počet: 27
zúčastnili se: 21
splnili podmínky přijetí: 15
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 15
přijatí celkem: 15

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných: 21 
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 26 
směrodatná odchylka: 16,9114194684912 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 1:08:31 Úvodní stránka