Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 471 - 7507R075 - Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) (Prezenční)
počet: 18
zúčastnili se: 15
splnili podmínky přijetí: 12
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných: 15 
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 27 
směrodatná odchylka: 14,3466292329128 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:17:37 Úvodní stránka