Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 471 - 7507R075 - Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) (Prezenční)
počet: 15
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 28 
směrodatná odchylka: 32,0194902656903 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:39:48 Úvodní stránka