Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 473 - 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 33 
průměrný výsledek: 25 
směrodatná odchylka: 5,4365021434334 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:31:19 Úvodní stránka