Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 494 - 7105T001 - Archeologie (Navazující magisterský program N7109) (Prezenční)
počet: 20
zúčastnili se: 9
splnili podmínky přijetí: 9
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 8
přijatí celkem: 8

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:34:46 Úvodní stránka